24 kwietnia 2022| blog, podstrony, Zarządzanie


Dlaczego akurat nasza firma?

Czy pracodawca jest odpowiedzialny za rozwój pracownika?

Często pracodawcy zapominają o tym, że im wyższe umiejętności posiada ich pracownik, tym lepiej prosperuje ich firma. Szkolenie dla pracowników to koszt, który często jest dość wysoki, lecz powinniśmy pamiętać o tym, że trafiona inwestycja w wiedzę potrafi przynieść firmie ogromne zyski finansowe. Szkolenia często organizuje się, aby podnieść kompetencje i wiedzę pracownika na danym stanowisku, aby zapewnić lepszy i sprawniejszy przebieg pracy. Szkolenia można przede wszystkim zorganizować dla nowo zatrudnionej załogi, która dopiero zaczyna pracę i przygodę w naszej firmie, dlatego też często mówi się, że sam onboarding jest już dużym kosztem dla pracodawcy. 

Szkolenia oprócz korzyści związanych z podnoszeniem kwalifikacji wpływają także na postawy pracowników, na ich podejście do wykonywanych obowiązku czy poczucie przydatności. Pracownik po dobrze przeprowadzonym szkoleniu na pewno będzie dalej od wypalenia zawodowego, niż ten wykonujący swoje obowiązki bez poczucia tego, że jest doceniany. W tym miejscu warto też podkreślić, że szkolenia wpływają pozytywnie na motywację.

Badanie potrzeb pracowników

Na samym początku warto, abyśmy się upewnili, że szkolenie jest potrzebne i konkretna inwestycja nie będzie stratą dla firmy. Dobrym pomysłem jest badanie potrzeb pracowników. Dobrze jest poddać pracowników dokładnej analizie biorąc pod uwagę ich wiedzę i umiejętności oraz oczekiwania dotyczące dalszego rozwoju w firmie. W takim badaniu każdy pracownik swobodnie określi swoje potrzeby i dokona wyboru dotyczącego jego ścieżki zawodowej. Z racji, że obecnie mamy rynek pracownika to pozwólmy każdemu decydować o kierunku jego samodoskonalenia. Pamiętaj jednak, że każda forma rozwoju kompetencji pracownika powinna być ściśle powiązana ze strategią firmy. Wysyłając kadrę na szkolenie powinieneś jasno określić swoje oczekiwania, czyli wyjaśnić w jaki sposób odbywane szkolenie czy kurs ma przełożyć się na efektywność w pracy. Bardzo istotne jest wskazanie konkretnego celu, który ma zostać zrealizowany. Dzięki temu pracownik będzie miał określony punkt, do którego zmierza. Natomiast samo osiągnięcie celu będzie potwierdzeniem skuteczności przeprowadzonego szkolenia. 

Czy zatem warto szkolić pracowników?

Oczywiście, że TAK! Każdy człowiek, który zaczyna pracę na danym stanowisku pragnie zdobyć nowe doświadczenie i chce dowiadywać się nowych rzeczy związanych z wykonywaną pracą. Istotne jest także to, że pewne kwestie w niektórych dziedzinach się często zmieniają wraz z mijającym czasem, dlatego każdy pracownik powinien na bieżąco zapoznawać się z nowymi zasadami, regułami i wytycznymi, które dotyczą wykonywanej pracy. Jeśli chcesz, aby usługi, działanie Twojej firmy były na najwyższym poziomie i chcesz zdobyć także wielu klientów, to zdecydowanie powinieneś skupić się na osobach, które zatrudniasz, na ich wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego artykułu lub ogólnopojętego prawa pracy to serdecznie zapraszam do kontaktu poprzez moją stronę internetową lub moje konta na kanałach social media.