22 lutego 2021| blog, Zarządzanie


Dlaczego powstają konflikty w zespole?

Konflikty w zespole – dlaczego powstają? 

Konflikty powstają na wszystkich płaszczyznach życia – nie jesteśmy w stanie odciąć się od nich całkowicie. Każdy z nas ma własne wartości, którymi się kieruje. Każdy ma własne poglądy czy własną ocenę danej sytuacji.

Każdy z nas jest inny i inaczej patrzy na sprawy. Czasem dochodzi też do sprzeczności komunikatów. To wszystko powoduje powstanie konfliktów między ludźmi, pracownikami czy całymi zespołami. Tak jak ludzie są różni, tak i konflikty mogą mieć zupełnie różne fundamenty.

5 rodzajów konfliktów

Słownikowo konflikt definiowany jest jako niezgodność lub sprzeczność interesów czy poglądów. Wymienić możemy 5 rodzajów konfliktów:

  1. Konflikt danych- wynika z niedoinformowania, z niepokrywających się informacji oraz plotek.
  2. Konflikt interesów- wynika z braku możliwości realizacji potrzeb czy osiąganych celów.
  3. Konflikt strukturalny- najczęściej dotyka organizacji struktur, często występuje między działami w firmie.
  4. Konflikt relacji- często przyczyną tego konfliktu leży gdzie indziej niż się objawia. Może być kojarzony z różnego typu zagrywkami. Często w tym konflikcie występuje etykietowanie.
  5. Konflikt wartości- najczęściej jest to konflikt nierozwiązywalny. Wynika on z różnicy wartości wyznawanych, światopoglądzie, zasadach moralnych czy etycznych.

Czy można zapanować nad konfliktem?

Nie wszystkimi konfliktami da się zarządzać czy wypracować sensowne rozwiązanie. Warto jednak podejmować takie działania chociażby w celu rozładowania nerwowej atmosfery. Nieporozumienia negatywnie wpływają na wydajność pracy w zespole. 

Sytuacje konfliktowe pojawiają się w każdym obszarze życia. Doprowadzają do zachowań ekstremalnych. Strefa zawodowa jest jednak miejscem gdzie powstaje chyba najwięcej konfliktów. Praca jest miejscem gdzie ścierają się interesy i ambicje osobiste. Do tego dochodzi jeszcze rywalizacja. Konflikty na płaszczyźnie zawodowej mogą występować na wielu płaszczyznach, konfiguracjach i może być w nie zamieszane wiele osób. Mogą pojawiać się na linii:

  • Pracownik – pracownik
  • Pracownik – przełożony 
  • Pracownik – klient

Co jest najczęstszą przyczyną konfliktów? 

Brak rozmów pomiędzy ludźmi – wygląda to tak, że owszem mówią do siebie, wydają sobie polecenia, ale nie mówią, po co dokładnie to robią. Nie komunikują swoich intencji. Zamiast tego wpadają w sieć błędnych interpretacji i błędnych założeń. Często na wszelki wypadek produkują notatki czy piszą maile, aby pozostawić ślad.

Brak szczerości pomiędzy ludźmi  – nie mówią drugiej osobie, wprost jakie konsekwencje w nich wywołało coś, co się wydarzyło. Nie mówią jak się poczuli, kiedy usłyszeli informację, że mają wykonać konkretne zadanie. Tym samym później opowiadają wszystkim w firmie, jak źle zostali potraktowani. 

Niedomówienia i bagatelizowanie problemów –  z tego rodzą się złożone konflikty. 

Często w tym przypadku występuje zasada „poczekamy-zobaczymy jak będzie”, zamiast na bieżąco się mierzyć z konfliktem. Zamiast rozwiązania problemy pojawiają się zwroty „ja wiem, co ona/on powie, zawsze tak jest” czy „nie raz próbowaliśmy i nic to nie dało”.

W jaki sposób prawidłowo zdiagnozować przyczynę konfliktu?

Aby rozmowa była efektywna w celu poszukiwania przyczyny konfliktu i sytuacji spornych powinna być oparta o fakty. Prawdziwe dane ułatwią do dotarcia do ukrytych interesów, potrzeb czy intencji. Pozwoli nam to nazwać powody danego zachowania. W rozmowie chodzi o znalezienie rozwiązania dobrego dla wszystkich. Aby negocjacje były nastawione na współpracę warto oddzielić człowieka od problemu. Warto rozmawiać o potrzebach, interesach i powodach a nie stanowiskach. Należy nazywać interesy, – po co to chcesz? Po co? Po co nie? Dlaczego Ci na tym zależy? Dlaczego tego chcesz? Dlaczego nie? Co chcesz dzięki temu osiągnąć? Na co nie chcesz się narazić? Koniecznie należy sparafrazować to, co usłyszeliśmy. Parafraza często jest niedoceniana w komunikacji. Należy szukać nowych i kreatywnych rozwiązań, korzystnych dla obu stron. Wybierając rozwiązania warto kierować się obiektywnymi kryteriami.