11 stycznia 2023| blog, podstrony, prawa pracowników, prawo


Do kiedy mamy czas na składanie deklaracji PIT?

Do kiedy PIT? Terminy składania PIT-ów

Nowy rok przynosi ze sobą nowe szanse i nadzieje. Bardzo ważne, abyśmy pamiętali o datach, których przekroczenie może wiązać się z różnego rodzaju sankcjami. 

Pracodawca jest płatnikiem podatku dochodowego, czyli oblicza i odprowadza na konto właściwego organu podatkowego należny od wynagrodzenia podatnika (pracownika) podatek. Z tego obowiązku płynie inny – pracodawca musi przekazać pracownikowi PIT-11. Jest to deklaracja, w której znajduje się informacja o dochodach uzyskanych przez pracownika i zaliczkach na poczet podatku dochodowego przekazanych do urzędu skarbowego. 

Do kiedy powinniśmy otrzymać PIT od pracodawcy? 

W tym miejscu musimy rozróżnić dwie sytuacje:

  • pracodawca dostarcza PIT-11 pracownikowi do końca lutego każdego roku,
  • pracodawca dostarcza PIT-11 do urzędu skarbowego – musi to zrobić drogą elektroniczną do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Terminy składania PIT-ów przez podatników

Podatników obowiązują terminy składania deklaracji podatkowych. Z tego względu podatnik musi w pierwszej kolejności ustalić, jaki druk będzie dla niego właściwy, a następnie sprawdzić, do kiedy PIT-37 czy PIT-36 musi trafić do urzędu skarbowego.

Termin rozliczenia PIT-37

Deklaracja PIT-37 jest właściwa m.in. dla pracowników, zleceniobiorców, osób pobierających świadczenie przedemerytalne, emerytalne lub rentowe czy osób otrzymujących stypendia. Inaczej mówiąc, PIT-37 składają osoby rozliczające się z fiskusem poprzez płatników, np. pracodawcę czy ZUS. Podatnicy mają obowiązek składać PIT-37 w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana.

Deklaracja podatkowa PIT-36 – do kiedy?

Formularz PIT-36 składają podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz osoby, które uzyskały przychód z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanej na tych samych zasadach. Ten PIT mają obowiązek wypełnić też osoby uzyskujące przychody z najmu lub dzierżawy opodatkowane na zasadach ogólnych. Deklarację PIT-36 należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana. Wyjątek stanowi sytuacja, w której ostatni dzień kwietnia na dzień wolny od pracy. Wtedy czas na rozliczenie zeznania rocznego przypada na następny dzień roboczy po tym terminie. 

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego artykułu lub ogólno pojętego prawa pracy to serdecznie zapraszam do kontaktu poprzez moją stronę internetową lub moje konta na kanałach social media.