14 czerwca 2023| blog, podstrony, prawa pracowników, prawo


Dwa dni zwolnienia od pracy dla dawcy krwi

Krwiodawcy na stałe zyskają drugi, dodatkowy dzień wolny od pracy. Jeśli zdecydują się na systematyczną donację, to rocznie — łącznie z urlopami — będzie im przysługiwać nawet ponad 40 dni wolnych. Wystarczy, że umiejętnie skorzystają z nowych, wprowadzonych uprawnień pracowniczych.

Nowe przepisy dla dawców krwi z podpisem Prezydenta

Zgodnie z treścią nowelizowanych przepisów honorowemu krwiodawcy przysługuje „zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddaje krew, oraz w dniu następnym, a także na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi” (art. 42 pkt 1a ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej).

Dokumentem poświadczającym powyższe uprawnienia będzie zaświadczenie wydane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MON lub Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA.

Zwolnienie od pracy pracownika oddającego krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługują m.in. zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym.

Jeżeli pracownik świadczy pracę od poniedziałku do piątku i oddaje krew w piątek to w takim przypadku pracownikowi, nie przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy w poniedziałek, ponieważ nie jest to następny dzień.

Bardzo częstą i popularną praktyką stało się oddawanie krwi w czwartek, wtedy piatek jest jako dodatkowy dzień wolny. W ten sposób można przedłużyć sobie weekend, szczególnie w wakacje.  Zdarzenie to powinno być  odpowiednio udokumentowane. Jest to niezbędne na cele ustalenia, czy zatrudniony zachowuje za czas nieobecności prawo do pensji. Dowodem potwierdzającym oddanie przez daną osobę krwi jest zaświadczenie wydane przez stację krwiodawstwa – należy je przekazać pracodawcy.

To stacja krwiodawstwa decyduje o tym, czy pracownik zostanie zwolniony na cały dzień, czy tylko na kilka godzin. Ilość czasu wolnego potwierdzona jest w oświadczeniu, które krwiodawca potrzebuje, aby przedłożyć swojemu pracodawcy. Może zdarzyć się również sytuacja, kiedy to stan zdrowia pracownika nie pozwala mu na oddanie krwi. Wtedy stacja krwiodawstwa również powinna wystawić zaświadczenie, w którym wskaże czas spędzony przez pracownika w tym miejscu. Taki dokument jest podstawą do usprawiedliwienia absencji.

Oddawanie krwi to szczytna inicjatywa i należy ją społecznie promować. – Tylko dlaczego za to przedsięwzięcie mają płacić pracodawcy. Z perspektywy pracodawców dodatkowy dzień wolny stanowi trudność przede wszystkim o charakterze organizacyjnym, szczególnie w wielkich firmach produkcyjnych czy logistycznych. Każda absencja pracownika w pracy wiąże się ponadto z określonymi wydatkami. Przede wszystkim z kosztem zapłaty wynagrodzenia za dzień zwolnienia oraz kosztami jego zastępstwa.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego artykułu lub ogólno pojętego prawa pracy to serdecznie zapraszam do kontaktu poprzez moją stronę internetową lub moje konta na kanałach social media.