5 kwietnia 2023| blog, podstrony, Zarządzanie


Ile miesięcznie kosztuje dodatkowo pracodawcę jeden pracownik zdalny?

Praca zdalna i koszty, które musi ponieść pracodawca

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca pokryje koszty energii elektrycznej zużywanej dla celów pracy zdalnej. Przy obecnych cenach prądu szacuje się go na ok. 30-32 gr za każdą godzinę pracy zdalnej. Daje to ok. 50 zł miesięcznie. Do tego dochodzą koszty pozostałych usług takich jak dostęp do internetu.

Obawy pracodawców dotyczące nowego prawa wiążą się z koniecznością zmiany wypracowanych modeli pracy zdalnej. Badanie Deloitte z listopada 2022 r. wykazało, że 73 proc. organizacji wdrożyło jasne zasady dotyczące pracy zdalnej i hybrydowej. Część z tych zasad nawet jeżeli perfekcyjnie wpisało się w potrzeby organizacji i oczekiwania pracowników, teraz będzie musiała się zmienić. Wszystko po to, aby dostosować się do zapisów narzuconych przez ustawodawcę, jak chociażby okazjonalna praca zdalna na życzenie pracownika, która ograniczona zostanie do 24 dni w roku. Z kolei możliwość przymusowego skierowania pracowników do pracy zdalnej została pracodawcom ograniczona jedynie do wyjątkowych sytuacji. Ustawa wymienia: stan nadzwyczajny, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii i do trzech miesięcy po ich odwołaniu. Pracodawca będzie mógł także skierować pracowników do pracy zdalnej, jeżeli w wyniku działania siły wyższej nie będzie mógł zapewnić im bezpiecznych i higienicznych warunków w ich dotychczasowym miejscu pracy.

Praca zdalna w nowym wydaniu

Praca zdalna będzie mogła być wprowadzona na podstawie:

  • polecenia pracodawcy,
  • uzgodnienia lub
  • na wniosek pracownika.

Ważne obowiązki pracodawcy

Ważnymi krokami we wdrożeniu pracy zdalnej na podstawie ww. uzgodnienia są:

  •   informacja o warunkach zatrudnienia rozszerzona o dodatkowe informacje,
  •  informacja o zasadach BHP w trakcie pracy zdalnej, zawierająca:

1) zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej,

2) zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej,

3) czynności do wykonania po zakończeniu wykonywania pracy zdalnej,

4) zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego

  • przygotowanie oceny ryzyka zawodowego, uwzględniającej wpływ tej pracy na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy oraz uwarunkowania psychospołeczne,
  • opracowanie procedury ochrony danych osobowych w pracy zdalnej,
  • wypłacanie ekwiwalentu bądź ryczałtu

Prawo do przeprowadzenia kontroli

W nowych przepisach zagwarantowano również pracodawcy prawo do prowadzenia kontroli wykonywania przez pracownika pracy zdalnej, a także kontrolę w zakresie BHP i przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych. Kontrola ta nie będzie mogła jednak naruszać prywatności pracownika wykonującego pracę zdalną i innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego artykułu lub ogólno pojętego prawa pracy to serdecznie zapraszam do kontaktu poprzez moją stronę internetową lub moje konta na kanałach social media.