26 maja 2020| blog, legalizacja cudzoziemców


Jak zatrudnić Ukraińca?

Jeśli prowadzisz firmę, w której zatrudniasz obcokrajowców, musisz dopełnić wielu formalności. Przeczytaj, jak zatrudnić Ukraińca legalnie.

Jak zatrudnić Ukraińca?

Zatrudnienie obcokrajowca wiąże się z szeregiem dokumentów, które trzeba wypełnić. Istnieje jednak podział na procedurę uproszczoną, stosowaną dla przedstawicieli 6 krajów i tradycyjną. Jak zatrudnić Ukraińca, Białorusina, Rosjanina, Mołdawianina, Armeńczyka i Gruzina? Masz łatwiejsze zadanie, ponieważ nie musisz starać się o uzyskanie zezwolenia na pracę. Możesz skorzystać z dużo prostszej formy, jaką jest procedura uproszczona.

Procedura uproszczona pozwala na uzyskanie pozwolenia o pracę w dużo mniej skomplikowany sposób. Ale czym tak właściwie jest procedura uproszczona? Jest to oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, czyli zezwolenie na pracę, ale w dużo przystępniejszej do zrealizowania formie. Formalności jak i koszty są dużo mniejsze niż w przypadku starania się o zezwolenie na pracę. Dlatego właśnie cieszy się ona tak dużą popularnością nie tylko wśród pracodawców, ale i cudzoziemców podejmujących pracę w Polsce.

Ostrożności nigdy za wiele

Zanim jednak postanowisz podjąć jakiekolwiek kroki w celu zatrudnienia, zweryfikuj kilka kluczowych elementów:

 • sprawdź czy obcokrajowiec na pewno pochodzi z Ukrainy. Pamiętaj, że procedura uproszczona pozwala zatrudnić pracownika tylko i wyłącznie jeśli pochodzi z któregoś z wyżej wymienionych państw
 • ustal, czy cudzoziemiec na pewno ma ważny dokument uprawniający go do pobytu w Polsce;
 • upewnij się, że tytuł pobytowy cudzoziemca daje mu  prawo do podjęcia pracy w Polsce (wyjątkiem jest wiza turystyczna-nr 1, wiza wydana w celu korzystania z ochrony czasowej-nr 20 oraz wiza wydana dla celów humanitarnych-nr 23);

Szczegółowo ponumerowane cele wydania wiz znajdziecie na tej stronie:

 • pamiętaj, że rodzaj umowy powinien być dostosowany do charakteru pracy;

Jeśli pracodawca świadomie zatrudni osobę bez ważnych dokumentów pobytowych, grożą mu dotkliwe sankcje. Najlepiej podczas sprawdzania dokumentów przyszłego pracownika zrobić ich kopię i przechowywać aż do zakończenia pracy przez cudzoziemca. Co w Polsce jest potwierdzeniem legalnego przebywania w granicach państwa? Dokumentem takim może być:

 • wiza Schengen – symbol C
 • wiza krajowa – symbol D
 • zezwolenie pobytowe, np. na pobyt czasowy bądź stały
 • karta pobytu

Procedura uproszczona – jak zatrudnić Ukraińca krok po kroku

Jak zatrudnić Ukraińca?

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi możesz złożyć, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

 • obcokrajowiec, którego chcesz zatrudnić, jest obywatelem Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Armenii lub Gruzji
 • okres wykonywania pracy przez cudzoziemca nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby pracodawców powierzających pracę na podstawie oświadczenia,
 • prace wykonywane przez cudzoziemca nie będą pracami sezonowymi, na które trzeba uzyskać zezwolenie.

Procedura uproszczona może być zrealizowana poprzez złożenie wizyty osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy lub  drogą elektroniczną. Jeżeli pracodawca zdecyduje się na którąś z tych form, musi złożyć następujące dokumenty: 

 • oświadczenie o powierzeniu wykonywania  pracy cudzoziemcowi (wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń )
 • skan wszystkich stron paszportu oraz wizy, 
 • dowód uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł za złożenie oświadczenia

Czas oczekiwania za wydaniem dokumentu wynosi zazwyczaj 7 dni roboczych. 

Zdarza się, że urzędy wręcz wymagają, aby pracodawca złożył oświadczenie w formie elektronicznej. W tym wypadku pracodawca musi posiadać podpis elektroniczny lub aktywne konto na platformie EPUAP. Procedura uproszczona w formie elektronicznej wymaga także założenia profilu na stronie internetowej praca.gov.pl. Platforma jest na tyle intuicyjna, że pracodawca nie powinien mieć większych problemów z rejestracją. Jednak jeśli chcesz mieć całkowitą pewność, że zrobiłeś to dobrze lub nie masz czasu na wypełnianie takich rzeczy, chętnie Ci w tym pomogę!

Kiedy już uzyskamy oświadczenie, pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi oryginał, a u siebie zostawić kopię dokumentu potwierdzoną oryginałem. Wśród wymogów dla pracodawcy, jak zatrudnić Ukraińca, jest również przechowywanie dokumentów potwierdzających legalny pobyt w Polsce. 

Ostatnim etapem jest jest zawarcie umowy  z obcokrajowcem, zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu. Umowa powinna być w formie pisemnej, w języku zrozumiałym dla obcokrajowca oraz, zgodnie z prawem, zgłoszona do ZUSu.

Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Chcesz skonsultować, jak zatrudnić Ukraińca?

Umów się na konsultację telefoniczną, a procedura uproszczona nie będzie miała przed Tobą żadnych tajemnic. Zajrzyj do zakładki Usługi, żeby umówić się na rozmowę:

Usługi