10 stycznia 2024| blog, podstrony, prawa pracowników, prawo


Kto musi uzasadniać przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę?

Czy pracownik musi uzasadnić wypowiedzenie? 

O ile każda ze stron stosunku pracy może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem, wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę spoczywa wyłącznie na pracodawcy. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy to pracownik rozwiązuje z pracodawcą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (np. z powodu naruszenia obowiązków pracodawcy wobec pracownika) – wówczas pracownik musi podać przyczynę.

Jak uzasadnić wypowiedzenie umowy?

Przyczyna lub przyczyny wypowiedzenia powinny być zgodne ze stanem faktycznym. W innym przypadku pracownik może nie zgodzić się z powodem rozwiązania umowy i odwołać się do sądu pracy. Powód rozwiązania umowy powinien być konkretny i niebudzący wątpliwości. Nie oznacza to jednak konieczności drobiazgowego opisywania powodu zwolnienia pracownika. Przyczyny powinny być na tyle konkretne, aby pracodawca mógł je „wybronić” w razie ewentualnego procesu. Pracodawca nie będzie mógł w trakcie procesu podać innej przyczyny zwolnienia pracownika przemawiającej za słusznością wypowiedzenia.

Obowiązek pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek uzasadnienia przyczyny rozwiązania umowy o pracę nawet w przypadku umowy na czas określony. Zgodnie ze znowelizowanym art. 30 § 4 Kodeksu pracy, przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy powinna być wskazana w oświadczeniu pracodawcy o:

  • wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony,
  • wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony,
  • rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Pracodawca musi bezwzględnie wskazać przyczynę wypowiedzenia umowy na piśmie, nawet jeśli ta przyczyna jest znana pracownikowi.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego artykułu lub ogólno pojętego prawa pracy to serdecznie zapraszam do kontaktu poprzez moją stronę internetową lub moje konta na kanałach social media.