4 października 2021| blog, podstrony, prawa pracowników, Zarządzanie


Mafia nadgodzinowa

Czym dokładnie jest mafia nadgodzinowa?

Mafia nadgodzinowa to mało popularne zjawisko, jednak jego wystąpienie może skutkować dużym uszczerbkiem finansowym całego przedsiębiorstwa. Mafia nadgodzinowa polega na wyrabianiu nadgodzin przez pracowników ponad limit. Określenie służy do opisu osób, które celowo opóźniają wypełnienie swoich służbowych obowiązków w godzinach pracy, aby zostać w niej dłużej i tym samym odebrać nadgodziny, a co za tym idzie zarobić większe pieniądze. 

Kto należy do mafii a kto po prostu jest sumiennym pracownikiem?

Trudnym zadaniem pracodawcy jest rozróżnienie sumiennych pracowników, których zakres obowiązków wykracza poza godziny pracy od tych, którzy celowo nie wykonują swoich zadań w trakcie wcześniej ustalonych godzin pracy. 

Standardowy dzień pracy trwa 8 godzin. Przez ostatnie lata często można było usłyszeć debaty, które dotyczą skrócenia godzin pracy. Konfrontując ciche marzenia pracowników z szarą rzeczywistością możemy dojść do wniosku, iż skrócenie dnia pracy jest mało realne. Na polskim rynku pracy możemy zaobserwować tendencje do pracy w godzinach nadliczbowych. Zazwyczaj nadgodziny biorą się zadań, których pracownik dostaje więcej, niż jest w stanie wykonać w swoim 8 godzinnym cyklu pracy. 

Jak powstaje mafia nadgodzinowa?

Niestety nie zawsze można jasno określić, w jaki sposób powstaje zmowa pracownicza i w późniejszej jej konsekwencji mafia nadgodzinowa. Zazwyczaj trudno jest rozpoznać początki powstawania zmowy. Często pierwszym krokiem jest zostawanie po godzinach pracy osoby, która pracuje w danej organizacji dosyć długo i cieszy się dużym zaufaniem. Bardzo ważnym elementem jest też zaufanie, które powinna budzić osoba, która przeciera “mafijne: szlaki. 

Osoba inicjująca nowe praktyki stara się obserwować reakcje szefostwa związane z pozostawaniem po godzinach pracy. Jeśli żadna osoba z wyższego szczebla w firmie nie zwróci uwagi, jest to znak do możliwości rozszerzenia działań. Kolejnym krokiem są tzw. “misje wywiadowcze”, w które zaangażowanych jest już więcej osób. Osoby wikłające się w tworzenie mafii nadgodzinowej muszą pamiętać o dobrym alibi, czyli o solidnym uzasadnieniu, które pokazuje, że pracownicy działu czy komórki organizacyjnej muszą zostawać po godzinach. 

Skutki dla przedsiębiorcy

Skutkiem istnienia mafii nadgodzinowej są bardzo dotkliwe dla firmy. Mafia nadgodzinowa generuje ogromne, całkowicie nieuzasadnione koszty dla firmy, które są całkowicie nieuzasadnione. Oprócz elementu finansowego, są jeszcze inne skutki działań takiej grupy w organizacji. W grupie pracowników pojawia się swoista “kryzysowa mentalność”. Polega na tym, że pracownicy są skoncentrowani na przetrwaniu. Komórka organizacyjna za wszelką cenę broni swoich przywilejów i na każdym kroku uzasadnia swoje pozostawanie po planowych godzinach pracy. 

Sposoby walki z mafią nadgodzinową

Najlepszym sposobem na zapobiegnięcie powstaniu takiego zjawiska jest właściwe zarządzanie czasem pracy, zarówno w kontekście planowania, ewidencji, jak i późniejszego rozliczania. Nowoczesne technologie mogą efektywnie wspierać nas w wykrywaniu nadużyć godzinowych w organizacji. Jeżeli pracodawca ma podejrzenia w stosunku do określonej grupy osób, powinien zacząć kontrolować sposób wywiązywania się z powierzonych im obowiązków. Bardzo trafnym rozwiązaniem może okazać się włączenie zadaniowego systemu pracy i informowanie bezpośredniego przełożonego o postępach. 

Jeśli chodzi o ewidencję czasu pracy, konieczny jest wgląd w to, w jakich godzinach pracownicy rzeczywiście pracują. Ewidencja czasu pracy jest także konieczna w przypadku pracy zdalnej. 

Ja ze swojej strony mogę otwarcie polecić pracodawcom schemat, który funkcjonuje również jako popularna maksyma – “ufaj, ale sprawdzaj”. Tylko systematyczna kontrola może nam dać wiarygodny pogląd na wywiązywanie się z obowiązków naszych pracowników. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego artykułu lub ogólno pojętego prawa pracy to serdecznie zapraszam do kontaktu poprzez moją stronę internetową lub moje konta na kanałach social media.