17 maja 2023| blog, podstrony, prawo, Zarządzanie


Nowe rozporządzenie covidowe

24 kwietnia w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano założenia do nowego rozporządzenia covidowego, czyli projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego. Dokument zakłada przedłużenie aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów do 30 czerwca, ale również zniesienie obowiązku zasłaniania ust i nosa w aptekach. 

Nowe rozporządzenie covidowe zakłada: 

  • przedłużenie do dnia 30 czerwca 2023 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego, co jest uzasadnione:
  1. aktualnie odnotowywaną liczbą nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2, jak również świadczeń opieki zdrowotnej (w tym w warunkach szpitalnych) udzielanych osobom zakażonym tym wirusem,
  2. sytuacją w innych państwach, w szczególności sąsiadujących z Rzecząpospolitą Polską;
  • zniesienie obowiązku zasłaniania ust i nosa w aptekach, co stanowi pochodną wysokiego poziomu immunizacji osób zatrudnionych w aptekach, jak również wdrażania przez podmioty prowadzące apteki dodatkowych rozwiązań organizacyjnych zapewniających ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w aptekach.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego artykułu lub ogólno pojętego prawa pracy to serdecznie zapraszam do kontaktu poprzez moją stronę internetową lub moje konta na kanałach social media.