6 marca 2024| blog, podstrony, Zarządzanie


Paradoksy pokolenia Z na rynku pracy

Kolejne badania pokazują że, najmłodsze pokolenie pracowników  patrzy na świat zupełnie inaczej niż ich rodzice czy dziadkowie. Już sam fakt, iż w hierarchii oczekiwań względem pracy na pierwszym miejscu stawiają elastyczność a nie wysokość wynagrodzenia, odróżnia ich od reszty.

Elastyczność ponad wszystko

Z najnowszego raportu Jabra, Mind the Gap – How Gen Z is Disrupting the Workplace in 2024 wynika, że przy wyborze pracy najważniejszym dla nich kryterium jest elastyczność pracy (35%), która ma większe znaczenie niż cokolwiek innego, w tym wynagrodzenie (4%).

Trochę inaczej dane te wyglądają w Polsce, gdzie elastyczność pracy w najwyższym stopniu wybierały osoby z pokolenia X (27%) i Milenialsi (26%). Dla pokolenia Z najważniejszym kryterium przy wyborze pracy jest wynagrodzenie (23%), a w drugiej kolejności elastyczność pracy (22%).

Stres i wypalenie zawodowe

Co ciekawe, ponad połowa (52%) młodych respondentów przyznała, że odczuwa w pracy stres i wypalenie zawodowe. Aż 48% planuje też w ciągu najbliższego roku zmienić pracę. Zmiany stanowiska są zresztą dla nich kluczowym czynnikiem rozwoju — pogląd taki podzielają prawie trzy czwarte młodych respondentów. Duża grupa, bo 42% „Zetek’’ przyznało, że ich najważniejszym celem zawodowym będzie posiadanie własnej firmy. 
Z badań wynika też, że empatia, szczerość i spójność działań to cechy bezpośredniego przełożonego, które cenią oni dużo bardziej niż jego ekspertyzę w danej dziedzinie.

Układ proporcji pokolenia Z: praca, życie osobiste, kariera

Generacja Z jest często określana jako pokolenie, które chce wszystkiego na raz, pragnąc rozwoju kariery, elastyczności pracy oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym jednocześnie. Choć często uważa się, że pokolenie to przedkłada życie osobiste nad pracę, to 43% (w Polsce 37%) przedstawicieli pokolenia Z nadal stawia karierę zawodową ponad równowagę między życiem prywatnym i zawodowym. Jednak równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest również postrzegana jako najważniejsza miara sukcesu w pracy przez 27% (w Polsce 17%) badanych z pokolenia Z. Odzwierciedla to fakt, że pokolenie Z nie uważa, że musi iść na kompromis, aby zachować taką równowagę. Trudno powiedzieć, czy różnica ta może wynikać z faktu, że pokolenie Z jest ogólnie bardziej ambitne, czy też zostało źle poinformowane o realiach pracy. Na przykład stwierdzono, że pokolenie Z dwa razy częściej niż pokolenie X i pokolenie wyżu demograficznego wybiera media społecznościowe jako czynnik wpływający na kształtowanie ich wyobrażeń na temat pracy zawodowej (24%). W Polsce jest to odpowiednio 20%.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego artykułu lub ogólno pojętego prawa pracy to serdecznie zapraszam do kontaktu poprzez moją stronę internetową lub moje konta na kanałach social media.