14 marca 2022| blog, podstrony, prawa pracowników, prawo


Przeciwdziałanie mobbingowi to obowiązek pracodawcy

Gdy przyjście do pracy jest dla nas koszmarem

Już od wielu lat mówi się o zjawisku, jakim jest mobbing. Wiele skandali o zabarwieniu politycznym, które podchwyciły media jeszcze bardziej przybliżyły nas do informacji na temat tego zjawiska. 

Mobbing to świadome i uporczywe nękanie psychiczne pracownika w sposób werbalny lub niewerbalny przez przełożonego, bądź współpracownika, mają miejsce też sytuacje, gdy nad pracownikiem się znęca większa liczba osób, czasami nawet cała organizacja. W konsekwencji takiego zachowania pracownik jest w złym stanie psychicznym, przejawiającym się obniżoną samooceną, poczuciem odosobnienia, a nawet stanami lękowymi. Mobbing może nawet wywołać rozstrój zdrowia  pracownika, jak również prowadzić do rozwiązania przez niego stosunku pracy, dlatego warto, aby pracodawcy byli czujni na wszelkie działania, które mogą wpisywać się w zachowania mobbingowe. 

Trudność związana z zebraniem dowodów

Często podkreśla się, że sprawy sądowe, które dotyczą mobbingu nie należą do łatwych, ponieważ wymagają ustalenia wielu okoliczności, sprawdzenia różnych materiałów dowodowych i przesłuchaniu wielu świadków – najczęściej współpracowników ofiary. Zbieranie dowodów to zadanie bardzo trudne ale pamiętajmy, że warto się postarać o to, aby w sposób transparentny pokazać, że zachowania mobbingowe mają faktycznie miejsce. Ważnymi dowodami mogą być wiadomości sms, e-maile, listy, jak i nagrania zarejestrowane dyktafonem lub ukrytą kamerą. W kontekście dowodów warto zapisywać wszystkie niepokojące nas zachowania i działania mobbingowe. Najlepiej zrobić to w formie kalendarzyku, gdzie zanotujemy nazwiska osób, które dopuszczają się nadużyć, a przy tym szczegóły ich zachowania. Powinniśmy zapisać także czas, miejsce i okoliczności towarzyszące zdarzeniu.

Przeciwdziałanie zachowaniom mobbingowym to obowiązek pracodawcy

Kodeks pracy w art. 943 § 1 wskazuje, że pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Oznacza to, że pracodawcy przepisami prawa zobowiązani są do podejmowania wszelkich działań, mających na celu zapobieganie zjawiskom mobbingu oraz do podjęcia niezbędnych działań w zaistniałej sytuacji. Do działań zapobiegających mobbingowi w miejscu pracy można zaliczyć antymobbingowe prawo wewnętrzne organizacji, sposoby zarządzania personelem oraz kreowanie odpowiedniej etyki i kultury organizacyjnej firmy.

Musimy jasno zaznaczyć, że samo wprowadzenie procedury antymobbingowej nie wystarczy. Pracodawcy powinni sprawować kontrolę, często mówi się nawet o powoływaniu komisji antymobbingowej. W skład komisji antymobbingowej powinna wejść osoba posiadająca wiedzę z zakresu prawa pracy. Może to być pracownik firmy, czy też niezależny ekspert spoza organizacji. Zapewnienie, że w skład komisji antymobbingowej wchodzi osoba posiadająca wiedzę prawną, stanowi dla pracodawcy gwarancję, że działania komisji, a także podjęte przez nią decyzje i rekomendacje będą zgodne z prawem. Jest to o tyle istotne, że pracodawca może ponosić odpowiedzialność za niezgodne z prawem działania komisji antymobbingowej, w tym z tytułu naruszenia dóbr osobistych osób biorących udział w postępowaniu.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego artykułu lub ogólno pojętego prawa pracy to serdecznie zapraszam do kontaktu poprzez moją stronę internetową lub moje konta na kanałach social media.