8 lutego 2023| blog, podstrony, prawa pracowników, prawo, Zarządzanie


Przepisy o pracy zdalnej zostały podpisane przez prezydenta

Od kiedy obowiązują przepisy o pracy zdalnej?

Pierwsza od dawna poważna nowelizacja Kodeksu pracy, zawierająca przepisy o pracy zdalnej, kończy swój byt legislacyjny, a nowe normy prawa pracy powinny zacząć obowiązywać  po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

Przepisy o pracy zdalnej i prewencyjnej kontroli trzeźwości doczekały się publikacji w Dzienniku Ustaw 2023 poz. 240 Nowe przepisy o pracy zdalnej wejdą natomiast w życie po upływie 2 miesięcy od ich ogłoszenia, czyli 7 kwietnia. Nowe przepisy o pracy zdalnej wejdą natomiast w życie po upływie 2 miesięcy od ich ogłoszenia, czyli 7 kwietnia. 

To duże opóźnienie, ponieważ brak tego typu przepisów najdotkliwiej dawał się we znaki pracodawcom i pracownikom w czasie lockdownów spowodowanych pandemią COVID-19. Pobieżnie kwestię te uregulowały doraźne przepisy uchwalone na okoliczność przeciwdziałania i zwalczania COVID, ale są one jedynie swoistą protezą prawną. W końcu do Sejmu trafiła więc długo konsultowana ustawa wprowadzająca pracę zdalną do Kodeksu pracy. 

Jakie koszty pracy wykonywanej w domu są do zwrotu?

Poza kwestiami dotyczącymi bezpośrednio prawa pracy, a więc trybu zlecania tej formy pracy i jej kontrolowania, największe zainteresowanie pracowników dotyczy kwestii zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem pracy w domu. Nowe przepisy nakazują pracodawcy pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych, a ponadto „inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej”. Ponadto trzeba ustalić wysokość ekwiwalentu pieniężnego za wykorzystywanie np. prywatnego laptopa pracownika oraz innych materiałów niezapewnionych przez pracodawcę.

Prawo do pracy zdalnej dla każdego?

Wbrew powszechnym przekonaniom, bój o doprecyzowanie przepisów nie dotyczy tylko wciąż niedużej grupy osób, które mogą pracować zdalnie lub w modelu hybrydowym. Trzeba wiedzieć, że na kształt prawa do urlopu na żądanie, który już dawno się spopularyzował, pojawi się prawo do pracy zdalnej na żądanie.

Trzy typy pracy zdalnej:

-praca zdalna ( zmiana z telepracy)
-praca zdalna polecona przez pracodawcę w razie zagrożenia BHP
-okazjonalna praca zdalna (do 24 dni w roku)

Praca zdalna po nowemu 

Okazjonalna praca zdalna:
-brak obowiązku ponoszenia kosztów uproszczone procedury
-Szczególne prawo do pracy zdalnej:
-kobiety w ciąży, rodzice dzieci do l. 4 i in.
-czy pracodawca może nie wdrażać pracy zdalnej?
-czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej pracownikom szczególnych kategorii?
-jakie dokumenty są potrzebne do wdrożenia pracy zdalnej?

Regulacje zakładowe:
-jeśli są związki zawodowe: porozumienie 30 dni regulamin
-jeśli nie ma związków zawodowych: regulamin po konsultacji z przedstawicielami pracowników

Regulacje indywidualne:
-porozumienie zawarte z pracownikiem

Pozostałe dokumenty:
-wnioski, zgody, oświadczenia, ocena ryzyka zawodowego
-z jakimi wyzwaniami borykają się pracodawcy?
-kto może pracować zdalnie (kiedy mogę odmówić)?
-jak pokrywać koszty (stawka dzienna)?
-jak potwierdzać obecność (brak narzędzi)?
-co z czasem pracy (nadgodziny, przerwy w pracy)?
-jak przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego?
-jak wprowadzić zasady kontroli wykonywania pracy zdalnej?

Kolejną przełomową zmianą ma być uzgodnienie miejsca pracy. Będzie ono każdorazowe, co oznacza, że pracownik będzie musiał wskazać stałe miejsce wykonywania obowiązków, np. swój adres zamieszkania, a kiedy będzie chciał pracować w innym miejscu, będzie musiał uzyskać zgodę pracodawcy.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego artykułu lub ogólno pojętego prawa pracy to serdecznie zapraszam do kontaktu poprzez moją stronę internetową lub moje konta na kanałach social media.