9 sierpnia 2021| blog, prawa pracowników, prawo, Zarządzanie


Zadaniowy czas pracy

Czy czas pracy może być dopasowany do Ciebie?

 

Każdy z nas zapewne nie raz pomyślał o możliwościach, które daje praca w elastycznych godzinach. Spacery z psem, które przeplatamy odpowiadaniem na wiadomości e-mail, gotowanie obiadu dla rodziny na moment po zakończeniu rozmowy z szefem. Warto nadmienić, że o godzinach swojej pracy nie decyduje nikt inny jak Ty sam – brzmi niczym bajka? Możliwość elastycznego rozłożenia obowiązków daje nam zadaniowy czas pracy, w którego kierunku chce iść coraz więcej pracowników. 

 

Czym jest właściwie zadaniowy czas pracy? 

 

Zadaniowy czas pracy charakteryzuje się tym, że pracownik nie ma “sztywno” wyznaczonych godzin swojej pracy. Zadaniowy system czasu pracy nie polega na mierzeniu liczby przepracowanych godzin, a liczbie wykonanych zadań przez pracownika. W zadaniowym czasie pracy pracodawca kontroluje pracownika, sprawdzając, czy wyznaczone zadania zostały wykonane w terminie.

Jeżeli pracownik nie mógł wykonać swoich powinności w wyznaczonym wcześniej terminie, ze względu na usprawiedliwioną nieobecność w pracy, to jego wymiar czasu pracy ulega obniżeniu, a tym samym termin wykonania określonych zadań ulega przesunięciu. Pracodawca, który zleca zadania, powinien pamiętać, aby były one możliwe do realizacji w ustalonym z pracownikiem zakresie czasu. 

W zadaniowym czasie pracy pracodawca nie prowadzi indywidualnej karty czasu pracy w części dotyczącej przepracowanych godzin pracowników, do których stosuje zadaniowy system pracy. Trzeba jednak pamiętać, iż koniecznym jest ewidencjonowanie szczególnych okresów takich jak: urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny, niezdolność do pracy z powodu choroby oraz opieki nad chorym członkiem rodziny także w przypadku pracowników, w stosunku do których wyłączony został obowiązek ewidencjonowania godzin pracy. 

 

Co z nadgodzinami?

 

Problematyczne wydają się być nadgodziny i kwestia ich regulacji z perspektywy zadaniowego czasu pracy. W zadaniowym czasie pracy nie ma obowiązku ewidencjonowania godzin pracy, więc problematyczne wydaje się ustalenie i rozliczanie pracy wykonanej ponad ustalone normy czasu pracy. Lista obecności pracownika powinna zawierać tylko podpisy dokumentujące sam fakt świadczenia pracy w danym dniu oraz ewentualne nieobecności. 

W kwestii nadgodzin najważniejsze jest porozumienie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Jeżeli obie strony ustalą, że określone zadanie wymaga więcej czasu niż zostało to wcześniej ustalone, to należy precyzyjnie określić ile godzin dłużej pracownik musi poświęcić na wykonanie konkretnego zadania. Jeżeli nie będzie możliwości oddania czasu wolnego, to wówczas pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, powiększone o stosowny dodatek 50% z tytuły przekroczenia normy dobowej i 100% z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej. 

 

Element istotny z punktu widzenia pracodawcy

 

Pracodawca musi pamiętać, że powierzając pracownikowi zadania do wykonania w systemie zadaniowego czasu pracy, należy mieć na względzie normy z art. 129 kodeksu pracy. Pracodawca nie może dowolnie obciążać pracownika zadaniami, musi mieć na względzie nie tylko normy dobowe i średniotygodniowe czasu pracy ale również prawo pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego. 

 

Dla kogo forma zadaniowego czasu pracy będzie najbardziej odpowiednia? 

 

Forma zadaniowego czasu pracy jest odpowiednia dla osób, które wykonują zawód nie wymagający stałych godzin pracy i przebywania stale w jednym miejscu. Taka forma daje pracownikowi poczucie swobodnego dysponowania swoim czasem. Zadaniowy czas pracy jest świetną alternatywą dla osób, które chcą łączyć rolę rodzica z rolą pracownika. 

Zazwyczaj zadaniowy czas pracy ma zastosowanie w przypadkach pracy koncepcyjnej, czyli takiej, która wymaga od nas dużego wysiłku umysłowego oraz szczególnej koncentracji, np. praca grafika, projektanta czy chociażby copywritera. W przypadku pracowników na stanowiskach samodzielnych, których praca nie wymaga stałej współpracy z pracownikami oraz stałego przebywania w siedzibie firmy, wszędzie tam, gdzie liczy się efekt, jak również wtedy, gdy precyzyjne ustalenie momentu rozpoczęcia i zakończenia pracy nie jest możliwe.

Jest to też rozwiązanie chętnie wykorzystywane w przypadku osób, które podczas świadczenia pracy spędzają dużo czasu poza siedzibą firmy. Modelowym przykładem są przedstawiciele handlowi, akwizytorzy, dziennikarze, serwisanci czy też agenci nieruchomości. Jest to też dobre rozwiązanie choćby dla menedżerów.

Za zadaniowym systemem pracy możemy znaleźć cały szereg plusów. Pamiętajmy, że zadania powinny być tak ustalone, aby możliwe było ich wykonanie przez 5 dni w tygodniu. Istotnym jest również, iż zadaniowy czas pracy nie może być stosowany u każdego pracownika. Przepisy kodeksu pracy szczegółowo precyzują wobec jakich pracowników znajdzie on zastosowanie. 

Korzyścią dla pracodawcy z  wprowadzenia takiego systemu jest uelastycznienie czasu pracy pracowników, skupiając się na efektywności, terminowości i prawidłowości wykonania powierzonych zadań.

Korzyścią dla pracownika jest to, że  może wykonywać swoje obowiązki w odpowiednich porach dnia unikając okresów bezczynności niezależnych od pracodawcy i pracownika, a tym samym bezproduktywnego spędzania czasu. W dodatku możliwość racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz współdecydowania o warunkach, jak i sposobie jej wykonywania jest motywujące dla pracowników i przekłada się na jakość pracy i lojalność wobec pracodawcy.

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego artykułu lub ogólno pojętego prawa pracy to serdecznie zapraszam do kontaktu poprzez moją stronę internetową lub moje konta na kanałach social media.