21 czerwca 2022| blog, podstrony, prawa pracowników, prawo


Zmiany w Polskim Ładzie w kontekście rozliczania wynagrodzeń

Uchwała ustawy i idące za nią zmiany

Dnia 15 czerwca 2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw 2022 r., poz. 1265. ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Jedną ze zmian jest obniżenie najniższej stawki skali podatkowej z 17% do 12%. Nowa, niższa stawka podatkowa dotyczyć będzie każdego podatnika (uzyskującego dochody na skali), bez względu na źródło osiąganych przychodów, wysokość przysługujących kosztów uzyskania przychodu, fakt zatrudnienia u kilku pracodawców czy też równoczesnego pobierania emerytury. Z nowej, niższej stawki podatku skorzystają również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. (…)

Niższa stawka podatkowa ma rekompensować uchylaną tzw. ulgę dla klasy średniej. Stawka w wysokości 12% ma być stosowana przy obliczaniu zaliczek na PIT m.in. od wynagrodzeń pracowników już od 1 lipca 2022 r.

Na niezmienionym poziomie pozostanie kwota wolna od podatku w wysokości 30.000 zł. Utrzymanie kwoty wolnej na tym poziomie oznacza nową kwotę zmniejszającą podatek. Będzie ona wynosiła 3.600 zł, co wynika z wyliczenia: 30.000 zł × 12%. Natomiast kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek będzie wynosiła 300 zł (1/12 z kwoty 3.600 zł).

Koniec z ulgą dla klasy średniej

Rezygnacja z tzw. ulgi dla klasy średniej, ma nastąpić przy zagwarantowaniu że zmiana będzie dla podatników korzystna lub neutralna. W celu  zapewnienia, że na zmianie podatnicy nie stracą, wyliczany będzie tzw. hipotetyczny podatek należny za rok 2022, liczony z uwzględnieniem tzw. ulgi dla klasy średniej oraz skali podatkowej obowiązującej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. Nie oblicza go podatnik, a urząd skarbowy na podstawie złożonego zeznania rocznego. Rozwiązanie to więc nie wymaga od podatnika dodatkowych czynności związanych z obliczaniem podatku dochodowego po zmianach i przed zmianami, jak również nie składa on dwóch zeznań rocznych, tylko jedno właściwe – zgodne z przepisami wdrożonymi po 1 lipca 2022 roku. Dokonanie  zwrotu różnicy przez urząd skarbowy stanowić ma  czynność materialno-techniczną, która ma skutkować  zmniejszeniem zobowiązania podatkowego podatnika w PIT za 2022 rok.

Ustawa zmieniająca zakłada również uchylenie od 1 lipca 2022 r. obowiązku „dwutorowego” obliczania zaliczek na podatek m.in. od wynagrodzeń pracowników (początkowo nałożonego rozporządzeniem z dnia 7 stycznia 2022 r., a następnie „przeniesionego” do ustawy o PDOF – art. 53a). Mowa tu o mechanizmie przedłużania poboru i wpłaty zaliczek na PIT naliczonych według zasad Polskiego Ładu, w sytuacji gdy zaliczki te są wyższe od obliczonych według zasad z końca 2021 r. Dotyczy to przychodów w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 12.800 zł. Regulacje te mają zostać uchylone. yjaśniono jednocześnie, że: „(…) w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości projekt zwalnia płatnika z obowiązku poboru i wpłacenia niepobranej do dnia 30 czerwca 2022 r. tej części zaliczki, która nie została pobrana ze względu na niewystąpienie różnicy umożliwiającej pobranie wcześniej sprolongowanej zaliczki (…).

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego artykułu lub ogólno pojętego prawa pracy to serdecznie zapraszam do kontaktu poprzez moją stronę internetową lub moje konta na kanałach social media.